sigla Centrul de Studii Viti-Vinicole si Analiza Senzoriala                   

NOU: International Wine Contest Bucharest 2012

 

Masterate VIN

Doctorate VIN

Licenţă HORTICULTURĂ


Cărţi Vie-Vin

Articole Vie-Vin


Cursuri Vie-Vin (in constructie)

Informaţii generale despre CSVVAS 


Dacă doriţi să deveniţi membru CSVVAS…

Atestare pentru activitatea de cercetare-dezvoltare
     - Raport de autoevaluare
     - Decizia ANSC

Despre CSVVAS

CENTRUL DE STUDII VITI-VINICOLE ŞI ANALIZĂ SENZORIALĂ (CSVVAS), cu sediul în Bucureşti, B-dul Mărăşti nr. 59, sector 1, în pavilionul Catedrei de Viticultură şi Vinificaţie, este o asociaţie profesională creată în anul 2008, care funcţionează ca persoană juridică română de drept privat, cu caracter nepatrimonial şi neguvernamental. Este înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor cu numărul 69/07.07.2008, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 şi ale Decretului nr.31/1954 privitor la persoanele fizice şi juridice.


Asociaţia are drept scop promovarea cercetării ştiinţifice, a activităţilor culturale, a pregătirii profesionale şi a oricăror altor aspecte care pot contribui la dezvoltarea şi răspîndirea cunoştinţelor tehnico-ştiinţifice şi aplicaţiilor din domeniul viti-vinicol, agro-alimentar şi al analizei senzoriale. Obiectivele asociaţiei, înscrise în statut, vizează promovarea activităţii de cercetare viti-vinicolă şi de analiză senzorială, prin elaborarea şi derularea de programe de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, de service, consultanţă şi cooperări naţionale şi internaţionale în domeniile specifice de activitate.

 

    Persoane de contact:


     Prof. Dr. Antoce Oana Arina:

     Tel. 0745-875361, E-mail: aantoce@yahoo.com    

     Prof. Dr. Ioan Nămoloşanu, PREŞEDINTE:

     Tel. 0741-128097, E-mail: ioannamolosanu@yahoo.com